Evropské fondy v ČR > Programové období 2014-2020 > Dohoda o partnerství > Zpráva o pokroku při provádění Dohody o partnerství k 31. 12. 2016

Zpráva o pokroku při provádění Dohody o partnerství k 31. 12. 2016

Ministerstvo pro místní rozvoj zpracovalo ve spolupráci s Úřadem vlády ČR, Ministerstvem práce a sociálních věcí a dalšími partnery materiál s názvem Zpráva o pokroku při provádění Dohody o partnerství k 31. 12. 2016 (ZoP 2017).

©2024 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena