Dohoda o partnerství ve verzi pro SEA hodnocení ze dne 6. 2. 2014

Dohoda o partnerství pro programové období 2014-2020 ve verzi pro SEA hodnocení dokumentu ze dne 6. 2. 2014. V této fázi již dokument obsahuje zapracované připomínky EK z prosince 2013 i připomínky od partnerů vzešlé z mezirezortního připomínkového řízení.

Dohoda o partnerství ve verzi pro SEA hodnocení ze dne 6. 2. 2014 [ PDF , 3MB ]

©2023 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena