Pokyny pro tvůrce politik a prováděcí subjekty

Stimulace synergií mezi evropskými strukturálními a investičními fondy, programem Horizont 2020 a jinými souvisejícími programy EU v oblasti výzkumu, inovací a konkurenceschopnosti

Pokyny pro tvůrce politik a prováděcí subjekty [ PDF , 2MB ]

©2023 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena