Metodické doporučení pro oblast veřejné podpory v programovém období 2014-2020_verze 1

MD bylo vydáno Ministerstvem pro místní rozvoj ke dni 8. 4. 2015, kdy bylo pro informaci předloženo vládě, s účinností ode dne vydání.

Metodické doporučení pro oblast veřejné podpory v programovém období 2014-2020_verze 1 [ PDF , 2MB ]

©2023 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena