Metodický pokyn k revizi programů pro programové období 2014-2020_verze 1

MP byl vydán Ministerstvem pro místní rozvoj ČR dne 12. března 2014 na základě usnesení vlády ČR č. 166 a nabývá účinnosti 1. června 2014.

Metodický pokyn k revizi programů pro programové období 2014-2020_verze 1 [ PDF , 862KB ]

©2023 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena