Metodický pokyn k rozvoji lidských zdrojů v programovém období 2014-2020 a v programovém období 2007-2013_Metodické stanovisko č. 5

Metodické stanovisko ministryně pro místní rozvoj č. 5 s platností od 7. 4. 2016 a účinností od 1. 5. 2016, ve věci předkládání přehledu o absolvovaných specifických vzdělávacích akcích.

Metodický pokyn k rozvoji lidských zdrojů v programovém období 2014-2020 a v programovém období 2007-2013_Metodické stanovisko č. 5 [ PDF , 168KB ]

©2023 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena