Metodický pokyn k rozvoji lidských zdrojů v programovém období 2014-2020 a v programovém období 2007-2013_Metodické stanovisko č. 4

Metodické stanovisko ministryně pro místní rozvoj č. 4 s platností od 5. 6. 2015 a účinností od 1. 7. 2015, ve věci závaznosti a účinnosti MP lidské zdroje po 1.7.2015, tedy v období, kdy bude docházet k převodu zaměstnanců do služebního poměru. Zároveň řeší přenos pravidel vůči subjektům implementace, na něž se tento zákon nevztahuje.

Metodický pokyn k rozvoji lidských zdrojů v programovém období 2014-2020 a v programovém období 2007-2013_Metodické stanovisko č. 4 [ PDF , 325KB ]

©2023 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena