Metodický pokyn k rozvoji lidských zdrojů v programovém období 2014-2020 a v programovém období 2007-2013_Metodické stanovisko č. 2

Metodické stanovisko ministryně pro místní rozvoj č. 2 s platností od 25. 11. 2014, ve věci problematiky závaznosti MP lidské zdroje pro příjemce technické pomoci.

Metodický pokyn k rozvoji lidských zdrojů v programovém období 2014-2020 a v programovém období 2007-2013_Metodické stanovisko č. 2 [ PDF , 2MB ]

©2023 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena