Metodický pokyn k rozvoji lidských zdrojů v programovém období 2014-2020 a v programovém období 2007-2013_verze 1

MP byl vydán Ministerstvem pro místní rozvoj ČR na základě usnesení vlády ze dne 16. června 2014 č. 444 a nabývá účinnosti od 1. září 2014.

Metodický pokyn k rozvoji lidských zdrojů v programovém období 2014-2020 a v programovém období 2007-2013_verze 1 [ PDF , 858KB ]

©2023 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena