Metodický pokyn pro monitorování implementace ESI fondů v ČR v programovém období 2014-2020_Metodické stanovisko č. 2

Metodické stanovisko ministryně pro místní rozvoj č. 2 s platností od 11. 3. 2016, ve věci postupu schvalování výroční zprávy o implementaci programu za rok 2014 a 2015 na národní úrovni a odesílání zprávy do EK.

Metodický pokyn pro monitorování implementace ESI fondů v ČR v programovém období 2014-2020_Metodické stanovisko č. 2 [ PDF , 161KB ]

©2023 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena