Metodický pokyn pro publicitu a komunikaci ESI fondů v programovém období 2014-2020_verze 1

MP byl vydán Ministerstvem pro místní rozvoj ČR dne 15. ledna 2014 na základě usnesení vlády ČR č. 44/2014 a nabývá účinnosti od 1. dubna 2014.

Metodický pokyn pro publicitu a komunikaci ESI fondů v programovém období 2014-2020_verze 1 [ PDF , 451KB ]

©2023 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena