Metodický pokyn pro řízení rizik ESI fondů v programovém období 2014-2020_verze 1

MP byl vydán Ministerstvem pro místní rozvoj ČR dne 9. srpna 2013 na základě usnesení vlády ČR č. 597 a nabývá účinnosti od 1. listopadu 2013.

Metodický pokyn pro řízení rizik ESI fondů v programovém období 2014-2020_verze 1 [ PDF , 216KB ]

©2023 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena