Metodický pokyn pro řízení výzev, hodnocení a výběr projektů v programovém období 2014–2020_Metodické stanovisko č. 1 a 2

Metodické stanovisko č. 1 a 2 s platností od 22. 12. 2014 a účinností od 1. 1. 2015, ve věci upřesnění kapitoly 8.3.4 - Výběr subjektů zapojených do schvalovacího procesu a kapitoly 7.1.6 - Harmonogram výzev.

Metodický pokyn pro řízení výzev, hodnocení a výběr projektů v programovém období 2014–2020_Metodické stanovisko č. 1 a 2 [ PDF , 2MB ]

©2023 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena