Metodický pokyn pro řízení výzev, hodnocení a výběr projektů v programovém období 2014–2020_verze 3

©2023 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena