Metodický pokyn pro využití integrovaných nástrojů v programovém období 2014–2020_Metodické stanovisko č. 3

Metodické stanovisko ministryně pro místní rozvoj č. 3 s účinností od 15. 8. 2016 do 31. 12. 2016, ve věci úpravy postupu hodnocení strategií komunitně vedeného místního rozvoje (úprava počtu opakování).

Metodický pokyn pro využití integrovaných nástrojů v programovém období 2014–2020_Metodické stanovisko č. 3 [ PDF , 232KB ]

©2023 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena