Metodický pokyn pro využití integrovaných nástrojů v programovém období 2014–2020_Metodické stanovisko č. 2

Metodické stanovisko ministryně pro místní rozvoj č. 2 s účinností od 8. 2. 2016, ve věci součinnosti ZS při přípravě kritérií pro výběr projektů v rámci ITI.

Metodický pokyn pro využití integrovaných nástrojů v programovém období 2014–2020_Metodické stanovisko č. 2 [ PDF , 384KB ]

©2023 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena