Metodický pokyn procesů řízení a monitorování ESI fondů v MS2014+_1.část_verze 1

1. část MP byla vydána Ministerstvem pro místní rozvoj ČR dne 15. ledna 2014 na základě usnesení vlády ČR č. 44/2014 a nabývá účinnosti od 1. dubna 2014.

Metodický pokyn procesů řízení a monitorování ESI fondů v MS2014+_1.část_verze 1 [ PDF , 4MB ]

©2023 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena