Metodika řízení programů v programovém období 2014–2020

Metodika řízení programů představuje zastřešující metodický dokument vypracovaný pro účely řízení programů spolufinancovaných z ESI fondů. Metodika je účinná od okamžiku svého vydání, tedy od 26. 3. 2015.

Metodika řízení programů v programovém období 2014–2020 [ PDF , 1MB ]

©2023 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena