Metodický pokyn finančních toků programů spolufinancovaných z Evropských strukturálních fondů, FS a ENRF na programové období 2014-2020_verze 1

Metodický pokyn byl vypracován v souladu s právními předpisy EU a ČR a byl schválen usnesením vlády č. 837 ze dne 15. října 2014 a nabývá účinnosti 1. listopadu 2014.

Metodický pokyn finančních toků programů spolufinancovaných z Evropských strukturálních fondů, FS a ENRF na programové období 2014-2020_verze 1 [ PDF , 1MB ]

©2023 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena