Strategie pro boj s podvody a korupcí v rámci čerpání fondů SSR v období 2014 - 2020

Strategie pro boj s podvody a korupcí v rámci čerpání fondu SSR v období 2014 – 2020 navrhuje opatření, jež by měly být při přípravě jednotného metodického prostředí, resp. metodických dokumentů reflektovány a rozpracovány v jednotlivých oblastech do praktické roviny a vychází ze znalostí a zkušeností v oblasti podvodů a korupce ve veřejném sektoru i v implementační struktuře fondů EU.

Strategie pro boj s podvody a korupcí v rámci čerpání fondů SSR v období 2014 - 2020 [ PDF , 321KB ]

©2023 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena