Evropské fondy v ČR > Programové období 2014-2020 > Metodické dokumenty > Koncepce jednotného metodického prostředí

Koncepce jednotného metodického prostředí

Koncepce jednotného metodického prostředí představuje dokument, který určuje základní strategii přípravy metodického prostředí implementace programů a poskytování podpor z Evropských strukturálních a investičních fondů v programovém období 2014-2020.

©2024 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena