Programové období 2014-2020 > Programy > Operační program Životní prostředí

Operační program Životní prostředí

Hlavním cílem Operačního programu Životní prostředí (OP ŽP) je ochrana a zajištění kvalitního prostředí pro život obyvatel České republiky, podpora efektivního využívání zdrojů, eliminace negativních dopadů lidské činnosti na životní prostředí a zmírňování dopadů změny klimatu.

    Nebyly nalezeny žádné výzvy.

©2024 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena