Fond IPO

V rámci programu Rizikový kapitál spouští Ministerstvo průmyslu a obchodu ve spolupráci s NRB investiční, a.s. nový finanční nástroj IPO Fond pro malé a střední podniky (MSP), které budou chtít provést veřejné úpisy na alternativních obchodních platformách určených k veřejnému obchodování s jejich akciemi. Veřejné úpisy na těchto alternativních burzovních trzích nejsou tak náročné z pohledu nákladů IPO a představují proto v řadě zemí efektivní alternativu pro externí financování rozvoje MSP.

Cílem FN je tyto aktivity na českém trhu podpořit přímým zapojením IPO Fondu do nákupu akcií při emisích MSP. IPO Fond bude cílit na nákup minoritní části úpisu tak, aby většina upsaného kapitálu byla nadále realizována soukromými investory. Způsobilé k investici budou firmy plnící podmínky výzvy a podnikající v České republice mimo region hl. města Prahy.

 

©2024 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena