Program S-podnik - úvěry

Cílem programu S-podnik je usnadnit sociálním podnikům přístup k financování podnikatelských projektů zaměřených na zahájení a/nebo další rozvoj podnikání. Projekty lze realizovat kdekoliv na území ČR včetně hlavního města Prahy. Program je financován z Evropských strukturálních a investičních fondů v rámci Operačního programu zaměstnanost (OP Z) Ministerstva práce a sociálních věcí.

Úvěr lze použít např. k pořízení strojů a zařízení, k pořízení nehmotného majetu jako jsou licence nebo software, k financování provozních výdajů (kromě osobních a mzdových nákladů), splátek jiných úvěřů či leasingů atd. 

Výše úvěru: až do výše 90 % způsobilých výdajů projektu
 

  • Uzavřená 2014-2020

    Výzva I -S-podnik

    Termín pro podání žádosti: 1. 12. 2019 - 30. 6. 2023

©2024 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena