Program Expanze - úvěry

Program usnadní malým a středním podnikatelům získat zvýhodněné úvěry na zahájení a/nebo rozvoj jejich podnikání. Projekty lze realizovat kdekoliv na území ČR kromě hlavního města Prahy, musí být spolufinancovány komerčním úvěrem některého ze smluvních partnerů Národní rozvojové banky (NRB). Program je financován z Evropských strukturálních a investičních fondů v rámci Operačního programu podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OP PIK) Ministerstva průmyslu a obchodu.

Úvěr je poskytnutý bez úroků a bez poplatků a jeho výše může být 1 - 45 milionů korun. Určen je malým a středním podnikatelům podnikajícím (plánující podnikat) v oblastech, jako jsou zpracovatelský průmysl, stavebnictví, maloobchod a velkoobchod, doprava a skladování, ubytování, stravování, pohostinství, informační a komunikační činnosti a dalších.

Úvěr lze využít na pořízení strojů a zařízení, k pořízení nebo rekonstrukci staveb využívaných k podnikatelské činnosti nebo k pořízení technologických postupů, programů a licencí a software.

Výše úvěru: až 45 % z předpokládaných způsobilých výdajů projektu, výše úvěru do 45 mil. Kč, resp. až do 60 mil. Kč u zvláštních podporovaných aktivit 
 

©2024 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena