Program Transformace - úvěry

Bezúročné úvěry programu Transformace jsou určeny na podporu investičních aktivit malých a středních podnikatelů v uhelných regionech, tzn. v Moravskoslezském, Ústeckém a Karlovarském kraji. Program je financován z Evropských strukturálních a investičních fondů v rámci Operačního programu Spravedlivá transformace (OP ST) Ministerstva životního prostředí.
 

Úvěr je poskytován bez úroků a poplatků. Spodní limit úvěru je 500 tis. Kč, jeho maximální výše se pak liší v Ústeckém a Karlovarském kraji, kde může činit až 60 mil. Kč a v Moravskoslezském kraji, kde lze poskytnout úvěr až do výše až 100 mil. Kč. Z úvěru je možné podpořit až 90 % způsobilých nákladů projektu a není vyžadováno spolufinancování komerčním úvěrem.
Podporu je možné využít k pořízení strojů a zařízení, pořízení technologických postupů, software, programů a licencí nebo technickému zhodnocení budov a pozemků. Z podpory jsou však vyňata fosilní paliva a projekty nesmí významně poškozovat životní prostředí. 
 

  • Otevřená 2014-2020

    Úvěr Transformace

    Termín pro podání žádosti: 17. 4. 2023 - 31. 12. 2026

©2024 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena