Program Úspory energie - úvěry

Podnikatelé mohou díky tomuto programu financovat své projekty, jejichž cílem je úspora energie. Projekty lze realizovat kdekoliv na území ČR kromě hlavního města Prahy, musí být spolufinancovány komerčním úvěrem některého ze smluvních partnerů Národní rozvojové banky (NRB). Program je financován z Evropských strukturálních a investičních fondů v rámci Operačního programu podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OP PIK) Ministerstva průmyslu a obchodu.

Úvěr lze využít například na snížení energetické náročnosti podnikatelských budov, modernizaci či výměnu stávajících zařízení (např. kotle) na výrobu energie pro vlastní potřebu, modernizaci či výměnu zastaralého osvětlení budov, nahrazení energeticky náročných výrobních strojů atd.

Výše úvěru: až do výše 90 % způsobilých výdajů projektu v případě projektů do 3 mil. Kč, jinak až 70 %

©2024 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena