Program zateplování

Finanční nástroj poskytuje finanční prostředků formou zvýhodněných úvěrů na energetickou modernizaci bytových domů. Úvěr mohou získat vlastníci nebo spoluvlastníci bytových domů nacházejících se mimo území Hlavního města Prahy bez ohledu na právní subjektivitu, tedy fyzické osoby i právnické osoby včetně společenství vlastníků jednotek a bytových družstev. Program je financován z Evropských strukturálních a investičních fondů v rámci Integrovaného regionálního operačního programu (IROP) Ministerstvo pro místní rozvoj.

Výše půjčky: nejvýše 90 % způsobilých nákladů (režim veřejné podpory de minimis), v případě režimu blokové výjimky do takové výše, aby vlastní zdroje příjemce úvěru použité na krytí nákladů energetické modernizace domu činily alespoň 30 % poskytnutého úvěru.

©2024 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena