Program Expanze - záruky

Program Expanze – záruky usnadňuje malým a středním podnikatelům přístup k provozním a investičním úvěrům od komerčních bank. Projekty lze realizovat kdekoliv na území ČR kromě hlavního města Prahy. Záruka je poskytována pouze k úvěrům bank, které mají s NRB uzavřenou Smlouvu o podmínkách poskytování portfoliových záruk. Program je financován z Evropských strukturálních a investičních fondů v rámci Operačního programu podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OP PIK) Ministerstva průmyslu a obchodu.

Záruru lze získat, pokud projekt zahrnuje jednu následujících aktivit:

  • realizace projektu ve zvýhodněném regionu
  • zavedení/rozvoj vysokorychlostního internetu
  • efektivní využívání vody v průmyslu
  • zpracování dřeva poškozeného kůrovcem
  • podnikatelská centra
  • materiálové a energetické využití odpadů
Poskytované záruky: až do výše 70 % jistiny zaručovaného úvěru (výše zaručovaného úvěru do 40 mil. Kč), resp. až do výše 80% jistiny zaručovaného úvěru (výše zaručovaného úvěru do 60 mil. Kč) u zvláštních podporovaných aktivit
 

©2024 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena