Evropské fondy v ČR > Programové období 2021-2027 > Dohoda o partnerství > Schválená Dohoda o partnerství 2021-2027

Schválená Dohoda o partnerství 2021-2027

Zde je k dispozici aktuální verze Dohody o partnerství na období 2021–2027 (DoP) s přílohou "Přehled vymezení a doplňkovosti mezi fondy a ostatními nástroji EU", která byla schválena Evropskou komisí v květnu 2022 a aktualizována na národní úrovni v prosinci 2023.  
 

©2024 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena