Jednotný národní rámec

Jednotný národní rámec pravidel a postupů v rámci EU fondů pro programové období 2021-2027 (JNR) představuje dokument, který obsahuje základní principy, strukturu, fázování, zapojení partnerů a harmonogram přípravy metodického prostředí. Při jeho koncepci byly využity zkušenosti a poznatky z koordinace implementace EU fondů v podmínkách ČR v programovém období 2014-2020. Jednotný národní rámec byl schválen usnesením vlády ČR ze dne 29. dubna 2019 č. 284.

©2024 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena