Evropské fondy v ČR > Programové období 2021-2027 > Metodické dokumenty > Slovníček pojmů užívaných v prostředí fondů EU v programovém období 2021-2027

Slovníček pojmů užívaných v prostředí fondů EU v programovém období 2021-2027

Abecední rejstřík pojmů užívaných v rámci metodických dokumentů byl zpracován Národním orgánem pro koordinaci Ministerstva pro místní rozvoj ČR ve spolupráci s partnery implementační struktury jako součást Jednotného národního rámce pravidel a postupů v rámci fondů EU v programovém období 2021-2027.

©2024 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena