Programové období 2021-2027 > Programy > Operační program Fondu pro vnitřní bezpečnost

Operační program Fondu pro vnitřní bezpečnost

Operační program Fondu pro vnitřní bezpečnost (OP FVB) věcně navazuje na Národní program Fondu pro vnitřní bezpečnost – část policejní spolupráce (2014 – 2020).

Podporované aktivity z OP FVB jsou zaměřeny na usnadnění výměny informací mezi příslušnými subjekty vnitřní bezpečnosti; zlepšení přeshraniční spolupráce bezpečnostních sborů; posilování kapacit v oblasti předcházení závažné trestné činnosti, terorismu a radikalizaci a boje proti nim.

Příjemci programu jsou zejména bezpečnostní sbory, jako je Policie České republiky či Celní správa České republiky.
 

©2024 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena