Programové období 2021-2027 > Programy > OP Fondu pro vnitřní bezpečnost (2021 – 2027)

OP Fondu pro vnitřní bezpečnost

OP Fondu pro vnitřní bezpečnost (2021 – 2027)Operační program Fondu pro vnitřní bezpečnost (OP FVB) věcně navazuje na Národní program Fondu pro vnitřní bezpečnost – část policejní spolupráce (2014 – 2020).

Podporované aktivity z OP FVB jsou zaměřeny na usnadnění výměny informací mezi příslušnými subjekty vnitřní bezpečnosti; zlepšení přeshraniční spolupráce bezpečnostních sborů; posilování kapacit v oblasti předcházení závažné trestné činnosti, terorismu a radikalizaci a boje proti nim.

Příjemci programu jsou zejména bezpečnostní sbory, jako je Policie České republiky či Celní správa České republiky.
 

    Nebyly nalezeny žádné výzvy.

©2022 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena