Programové období 2021-2027 > Programy > Operační program Zaměstnanost plus

Operační program Zaměstnanost plus

Program je nástupcem OP Zaměstnanost. Mezi jeho hlavní priority patří zefektivnění veřejné správy pro poskytování kvalitních služeb a zvýšení účasti znevýhodněných skupin na trhu práce.

Nemůžeme opomenout modernizaci institucí na trhu práce, podporu rovných příležitostí a slaďování pracovního a osobního života a další profesní vzdělávání.
Podpora a využití pracovní mobility, sociální začleňování a sociální bydlení, to jsou další témata programu s důrazem na klientsky orientované sociální služby a zlepšování kvality a dostupnosti zdravotní péče.

Poslechněte si, jak v příštích letech podpořit i váš projekt z OP Z+.

 Inspirujte se úspěšnými projekty:

   

   

   

©2024 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena