Programové období 2021-2027 > Programy > Operační program Zaměstnanost plus

Operační program Zaměstnanost plus

Program je nástupcem OP Zaměstnanost. Mezi jeho priority patří:
 

  • Zefektivnění veřejné správy pro poskytování kvalitních služeb
  • Zvýšení účasti znevýhodněných skupin na trhu práce
  • Modernizace institucí na trhu práce
  • Podpora rovných příležitostí a slaďování pracovního a osobního života
  • Fungující systém dalšího profesního vzdělávání
  • Podpora a využití pracovní mobility
  • Sociální začleňování
  • Sociální bydlení
  • Klientsky orientované sociální služby
  • Zlepšování kvality a dostupnosti zdravotní péče

©2023 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena