OP Zaměstnanost+

Program je nástupcem OP Zaměstnanost. Mezi jeho priority patří:
 

 • Zefektivnění veřejné správy pro poskytování kvalitních služeb
 • Zvýšení účasti znevýhodněných skupin na trhu práce
 • Modernizace institucí na trhu práce
 • Podpora rovných příležitostí a slaďování pracovního a osobního života
 • Fungující systém dalšího profesního vzdělávání
 • Podpora a využití pracovní mobility
 • Sociální začleňování
 • Sociální bydlení
 • Klientsky orientované sociální služby
 • Zlepšování kvality a dostupnosti zdravotní péče

  Nebyly nalezeny žádné výzvy.

©2022 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena