Programové období 2021-2027 > Programy > Program ESPON (2021-2027)

Program ESPON (2021-2027)

Program neustále pokračuje v konsolidaci monitorovací sítě (databáze) pro územní rozvoj a soudržnost (ESPON – European Spatial Observation Network) a poskytuje k využití srovnatelná, systematická a spolehlivá data o území na celoevropské úrovni. V programu existuje několik variant účasti a forem, jak z programu profitovat.

Zájemci mohou podávat návrhy na tvorbu cílených analýz, tj. sběr dat na podporu vlastních procesů politického rozhodování. Zároveň poskytovatelé služeb soutěží o zakázky na tvorbu územních důkazů, analýz územní politiky, monitorovacích nástrojů a dalších služeb. Všem zájemcům jsou veškerá data z projektů a informace o územní politice k dispozici zdarma na webových stránkách programu.

Tematicky se program zaměří na sociální, územní a ekonomické disparity, technologické, environmentální změny, na správu/spolupráci a budování kapacit.

    Nebyly nalezeny žádné výzvy.

©2024 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena