Programové období 2021-2027 > Programy > Program INTERACT (2021-2027)

Program INTERACT (2021-2027)

Navazující program Interact  je zaměřen na posílení efektivnosti a zkvalitnění aktivit územní spolupráce. Cílí zejména na šíření znalostí, zkušeností a dalších výstupů z programů přeshraniční, meziregionální a nadnárodní spolupráce, a to prostřednictvím budování kapacit, poskytováním poradenství a odborných znalostí, inovativních přístupů, řešení úzkých míst implementace, obecně podpory programů Interreg, jejich spolupráce a  zviditelnění.

V rámci programu Interact nejsou realizovány nové projekty, do kterých by se mohla zapojit širší veřejnost.


 

    Nebyly nalezeny žádné výzvy.

©2024 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena