1. řádné zasedání Monitorovacího výboru OP TP 2021 - 2027

Fondy Evropské unie zahrnují širokou škálu nástrojů, které slouží k podpoře vyváženého rozvoje regionů EU s důrazem na snížení sociálních a ekonomických rozdílů. Česká republika z evropských fondů čerpá již od svého vstupu do EU v roce 2004. Celkově měla možnost čerpat ve třech programových obdobích a v nyní probíhá období 2021-2027. Od doby vstupu ČR do EU zastává koordinační roli Národní orgán pro koordinaci Ministerstva pro místní rozvoj.

Dne 29. června 2022 se v Praze uskutečnilo 1. řádné zasedání Monitorovacího výboru Operačního programu Technická pomoc 2021–2027 (dále „MV OPTP“) za účasti zástupce Evropské komise.

©2024 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena