Vláda schválila Operační program Technická pomoc pro nové programové období 2021–2027

Fondy Evropské unie zahrnují širokou škálu nástrojů, které slouží k podpoře vyváženého rozvoje regionů EU s důrazem na snížení sociálních a ekonomických rozdílů. Česká republika z evropských fondů čerpá již od svého vstupu do EU v roce 2004. Celkově měla možnost čerpat ve třech programových obdobích a v nyní probíhá období 2021-2027. Od doby vstupu ČR do EU zastává koordinační roli Národní orgán pro koordinaci Ministerstva pro místní rozvoj.

Vláda České republiky na svém zasedání dne 4. 10. 2021 schválila Operační program Technická pomoc pro období 2021–2027, ve kterém budou moci příjemci čerpat přibližně 8 miliard korun. Následovat bude vyjednávání s Evropskou komisí o konečné podobě programového dokumentu. První výzvy očekáváme vyhlásit v první polovině roku 2022.

©2024 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena