Vydání nové verze Pravidel pro žadatele a příjemce OPTP 2021-2027 včetně příloh

Fondy Evropské unie zahrnují širokou škálu nástrojů, které slouží k podpoře vyváženého rozvoje regionů EU s důrazem na snížení sociálních a ekonomických rozdílů. Česká republika z evropských fondů čerpá již od svého vstupu do EU v roce 2004. Celkově měla možnost čerpat ve třech programových obdobích a v nyní probíhá období 2021-2027. Od doby vstupu ČR do EU zastává koordinační roli Národní orgán pro koordinaci Ministerstva pro místní rozvoj.

Řídicí orgán Operačního programu Technická pomoc (OPTP) 2021-2027 vydává aktualizovaná Pravidla pro žadatele a příjemce OPTP 2021-2027 ve verzi č. 1/1 včetně příloh.

©2024 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena