Zástupci ŘO OPTP se zúčastnili krajského setkání MAS v Turnově

Fondy Evropské unie zahrnují širokou škálu nástrojů, které slouží k podpoře vyváženého rozvoje regionů EU s důrazem na snížení sociálních a ekonomických rozdílů. Česká republika z evropských fondů čerpá již od svého vstupu do EU v roce 2004. Celkově měla možnost čerpat ve třech programových obdobích a v nyní probíhá období 2021-2027. Od doby vstupu ČR do EU zastává koordinační roli Národní orgán pro koordinaci Ministerstva pro místní rozvoj.

Ředitel odboru Řídícího orgánu OPTP Marek Kupsa a vedoucí oddělení administrace projektů Jiří Kořínek se zúčastnili ve středu 8. 2. 2023 krajského setkání MAS Libereckého kraje v Turnově.

©2024 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena