Evropské fondy v ČR > Národní orgán pro koordinaci > Archiv vyjednávání > Vláda projednala návrh Národního strategického referenčního rámce

Vláda projednala návrh Národního strategického referenčního rámce

Tisková zpráva 7.6. 2006 - Projednaný materiál předložený ministrem pro místní rozvoj Radko Martínkem je součástí přípravy České republiky na čerpání prostředků určených pro realizaci politiky hospodářské a sociální soudržnosti vletech 2007—2013.

©2023 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena