Evaluace 2014–2020: Výzvy a příležitosti

S cílem zvýšit povědomí o problematice evaluací v oblasti evropských fondů v ČR a posílit výměnu zkušeností mezi odborníky, uspořádala 21. října 2015 Evaluační jednotka NOK první veřejnou konferenci k tomuto tématu. Konference nesla titul „Evaluace 2014–2020: Výzvy a příležitosti“ a navazovaly na ni dva paralelně probíhající workshopy, které se uskutečnily 22. října 2015.

©2024 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena