2. průběžná evaluace Operačního programu Praha - Adaptabilita

Vyhodnocení dopadu poskytnuté podpory OP PA.

Operační program OP Praha Adaptabilita
Druh evaluace ex-post
Tematické zaměření evaluace dopadová evaluace
Rok ukončení 2015
Programové období 2007–2013
Cílem bylo průběžné vyhodnocení dopadu poskytnuté podpory OPPA s ohledem na cíle jednotlivých prioritních os a podporované cílové skupiny. Specificky byly hodnoceny dopady u těchto cílových skupin: zaměstnanci ohroženi na trhu práce; rodiče a osoby se zdravotním postižením, včetně duševně nemocných, nezaměstnané osoby starší 50let; žáci se speciálními vzdělávacími potřebami a socio-kulturně znevýhodnění žáci.  Součástí evaluace byla taktéž aktualizace dosažených hodnot tří monitorovacích indikátorů (míra spokojenosti s pracovním místem, míra dostupnosti zaměstnání a míry kvality vzdělávání)

©2020 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena