Aktualizace analýzy absorpční kapacity ROP SZ

Důkladná analýza absorpční schopnosti ROP SZ, resp. zjištění připravenosti subjektů působících na území regionu soudržnosti Severozápad předložit a zrealizovat kvalitní projekty.

Operační program ROP Severozápad
Druh evaluace ad-hoc
Tematické zaměření evaluace absorpční kapacita
Rok ukončení 2013
Programové období 2007–2013
Cílem bylo zjistit pro účely plánovaných výzev aktuální připravenost subjektů působících na území regionu soudržnosti Severozápad předložit a zrealizovat kvalitní projekty, a vyčerpat tak disponibilní finanční prostředky ROP SZ.

©2023 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena