Analýza absorpční kapacity projektů spadajících do oblasti Smart Administration

Operační program Integrovaný operační program
Druh evaluace ad-hoc
Tematické zaměření evaluace absorpční kapacita
Rok ukončení 2009
Programové období 2007–2013
Analýza se zabývá připraveností a přípravou rozpočtů pro rok 2010 u strategických záměrů schválených k inancování ze SF EU usnesením vlády č. 536/2008 („projekty SA“). 

©2024 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena