Analýza absorpční kapacity ROP SZ

Důkladná analýza absorpční schopnosti ROP SZ, resp. zjištění připravenosti subjektů působících na území regionu soudržnosti Severozápad předložit a zrealizovat kvalitní projekty.

Operační program ROP Severozápad
Druh evaluace ad-hoc
Tematické zaměření evaluace absorpční kapacita
Rok ukončení 2014
Programové období 2007–2013
Cílem bylo zjistit pro účely další vlny závěrečných výzev aktuální připravenost subjektů působících na území regionu soudržnosti Severozápad předložit a zrealizovat kvalitní projekty, a vyčerpat tak disponibilní finanční prostředky ROP SZ.

©2023 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena