Analýza administrativních kapacit a outsourcingu implementační struktury IOP

Operační program Integrovaný operační program
Druh evaluace on-going
Tematické zaměření evaluace administrativní kapacita
Rok ukončení 2013
Programové období 2007–2013
Cílem evaluace je zjistit vynaložené finanční prostředky jednotlivých zprostředkujících subjektů na výkon delegovaných činností a celkové náklady na řízení programu. Z porovnání výkonů a finančních nákladů na jednotlivých zprostředkujících subjektech identifikovat rizika a navrhnout doporučení vedoucí ke zvýšení efektivity a hospodárnosti.

©2023 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena