Analýza čerpání dotace z ROP Střední Morava veřejnými a neveřejnými subjekty do obcí a ORP

Vyhodnocení čerpání dotací z ROP Střední Morava veřejnými a neveřejnými (soukromými) subjekty.

Operační program ROP Střední Morava
Druh evaluace on-going
Tematické zaměření evaluace řízení a implementace
Rok ukončení 2014
Programové období 2007–2013
Cílem této analýzy bylo vyhodnotit čerpání dotací z ROP Střední Morava veřejnými a neveřejnými (soukromými) subjekty podle převažujícího místa realizace v obcích regionu soudržnosti Střední Morava. Dalším cílem bylo detekovat obce, ve kterých veřejné a neveřejné subjekty nepodaly za celé období implementace ROP SM žádnou projektovou žádost. Cílem bylo také zjistit obce, ve kterých veřejné subjekty podaly projektovou žádost / žádosti (hodnoceno podle převažujícího místa realizace), ale neuspěly v rámci soutěže projektů z ROP SM.

©2023 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena