Analýza dalších potřeb regionu Severovýchod

Analýza dalších potřeb a absorpční kapacity regionu Severovýchod na základě dopadu realizovaných projektů včetně formulace doporučení pro další implementaci.

Operační program ROP Severovýchod
Druh evaluace on-going
Tematické zaměření evaluace absorpční kapacita
Rok ukončení 2011
Programové období 2007–2013
Posouzení absorpční kapacity regionu z hlediska zájmu žadatelů předkládat projekty v rámci výzev na předkládání projektových žádostí do jednotlivých oblastí podpor ROP SV s ohledem na aktuální stav implementace a realizované intervence ROP SV, zjištění dalších potřeb regionu v návaznosti na stav implementace a dosažený pokrok ROP SV v jednotlivých prioritách, formulace doporučení, do kterých oblastí intervencí ROP SV by měly směřovat zbylé finanční prostředky po jejich přealokaci v rámci revize ROP SV s ohledem na aktuální stav implementace, dopad realizovaných projektů a s ohledem na potřeby regionu soudržnosti SV.

©2023 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena