Analýza dopadu vyhlášky Ministerstva zdravotnictví č. 267/2012 Sb.

Cílem evaluace bylo analyzovat odhad dopadu vyhlášky č. 267/2012 Sb. na využití lázeňských služeb.

Operační program ROP Střední Morava
Druh evaluace on-going
Tematické zaměření evaluace řízení a implementace
Rok ukončení 2013
Programové období 2007–2013
Cílem této evaluace bylo analyzovat odhad dopadu vyhlášky na využití lázeňských služeb a to ve vazbě na využití ubytovacích zařízení podpořených z ROP Střední Morava provozovaných na území dotčených lázeňských míst. Evaluační aktivity byly zaměřené na vyhodnocení návštěvnosti lázeňských zařízení před účinností vyhlášky a stanovení předpokládané návštěvnosti lázeňských zařízení v době účinnosti vyhlášky, závěry a doporučení. Dle zadání byly předmětem analýzy tyto lázně: Lázně Luhačovice a.s. Léčebné lázně Luhačovice Sanatorium Miramare s.r.o. Lázně Velké Losiny s.r.o. Lázně Slatinice a.s. Priessnitzovy léčebné lázně Jeseník a.s. Sirnaté lázně Ostrožská Nová Ves s.r.o. Lázně Teplice n.B. a.s.

©2024 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena